Автор: Анна Шацкая, «Мүлікті бағалау» ЖШС жылжымайтын мүлік нарығының талдаушысы және кеңесшісі
10.06.2019